Vi gör krävande returer till en enkel och lönsam process

Dagens handel – oavsett om den sker via webben, i fysisk butik eller genom B2B – ställer höga krav på automatiserad och effektiv hantering av returer och reklamationer. Vi på Reclaimit är experter på digitala lösningar för effektiva retur- och reklamationslösningar.

E-handel

Genom att automatisera de manuella processer som används när det gäller hantering av returer och reklamationer, kan våra system kapa hanteringskostnaderna med upp till 80%. Då kunden genomför sin retur eller reklamation via vårt system på handlarens egen hemsida finns även ökade möjligheter att inspirera kunden till ett ersättningsköp. Systemet innebär även en enklare och tydligare process för kunden.

Läs mer!

Vi erbjuder
Vi erbjuder

Fysisk butik

Butikspersonalen får en enkel och tydlig process för att genomföra en kundretur eller reklamation, samtidigt som de får full kontroll på de reklamationsvillkor som den specifika kundreturen, reklamationen eller bytet omfattas av. Full kontroll innebär även minskade avskrivningar för dig som handlare, då reklamationer som inte ersatts av leverantören med enkelhet följs upp i systemet.

Läs mer!

B2B/Leverantör

Dina återförsäljare får en enklare och modernare process för att genomföra returer och reklamationer, samtidigt som du får full kontroll över de returer/reklamationer som anlänt eller är på väg till dig samt status på respektive ärende.

Läs mer!

Vi erbjuder

Hur går det till?

Vi erbjuder

Vi bokar in ett möte där vi kartlägger era behov och den problematik ni upplever. Ni får förklara hur er process ser ut idag och vi visar några exempel på lösningar vi gjort.

Vi erbjuder

Utifrån detta tar vi fram ett lösningsförslag och sätter sedan samman olika moduler som är anpassade efter era behov.

Vi erbjuder

Därefter driftsätter vi er lösning. Ni har då ett effektivt och automatiserat retur/reklamationssystem och har mer tid att hjälpa era kunder med andra typer av frågor.
Nyfiken? Kontakta oss för mer info!