Efter att ha rekryterat ett antal juniora utvecklare. Så stärker vi upp teamet med senioren Anna Lindgren. Dataingenjör och småbarnsmamma som kompletterar vårt team med sin kunskap och erfarenhet från olika branscher.