Vissa medarbetare tolkar #tillväxtresan2019 mer ordagrant än andra, och passar på att resa till ett mer subtropiskt växtliv. Som Robert Gustafssonskulle säga: vi ä inte bitter!