Fysisk butik

Butikspersonalen kan på ett mycket smidigt och användarvänligt sätt genomföra en kundretur eller reklamation, samtidigt som butiken automatiskt erhåller full kontroll på kundens olika reklamationsvillkor. Reclaimit innebär även minskade avskrivningar tack vare kontroll på regresser mot leverantör. Systemmatrisen håller reda på alla villkor, frakter, leverantörer, servicepartners med mera.

Så här fungerar Reclaimit vid en retur, reklamation eller byte

  • Reclaimit integreras enkelt via vårt API med butikens affärssystem. 
  • Registrering av ärenden sker i Reclaimits gränssnitt, som kommunicerar med butikens affärssystem. 
  • Kundens kvittodata och produkter från aktuellt köp hämtas automatiskt vid registreringen. Användaren får vägledning genom den enkla registreringsprocessen och kan bl.a. få tips som avhjälper behovet av att reklamera produkten. 
  • Systemet håller reda på alla villkor som är förenade med kundens ärende och stoppar ärenden där ångerfrist, garantitid eller annat har löpt ut eller där retur, reklamation eller byte inte är möjligt av andra orsaker. 
  • När ärendet är färdigregistrerat skrivs en följesedel ut och kassasystemet uppdateras om det ska ske en återbetalning.
  • Butikens lagerpersonal kan sedan hantera alla registrerade ärenden, skicka dem vidare, skriva ut fraktsedlar, kommunicera med tredje part m.m.
  • Det finns möjlighet att skicka automatiska statusuppdateringar via sms eller e-post till kunden.
  • Mottagaren av godset kan därefter se i systemet att en produkt är på väg in, godkänna eller avvisa ärendet direkt i systemet och kontakta butiken via systemet.

Anpassade lösningar

För mer komplexa retaillösningar där flera parter är inblandade, såsom butiker, leverantörer, e-handel, serviceverkstäder etc. kan vi bygga ihop en komplett systemlösning utifrån våra standardsystem. Detta ger en hög automatiseringsgrad och full spårbarhet för alla parter.