E-handel

Genom att automatisera de manuella processer som en handlare har idag, när det gäller hantering av returer och reklamationer, kan våra system kapa hanteringskostnaderna med upp till 80%. Då kunden på egen hand genomför sin retur eller reklamation via vårt system på handlarens egen hemsida, finns även ökade möjligheter att inspirera kunden till ett ersättningsköp. Systemet innebär även en enklare och tydligare process för kunden.

E-handel

Så här fungerar Reclaimit vid en retur, reklamation eller byte:

  • Reclaimit integreras enkelt via ett API med handlarens ERP-system eller E-handelsplattform.
  • Kunden går in på handlarens webbsida och registrerar sitt ärende utan att behöva ringa handlarens kundtjänst eller fylla i en fysisk retursedel.
  • Via integrationen hämtas kundens köpdata automatiskt och kunden väljer enkelt vilken eller vilka av sina köpta produkter som ska returneras, reklameras eller bytas.
  • Kunden får vägledning genom den enkla registreringsprocessen och kan bl.a. få tips som avhjälper behovet av att reklamera produkten.
  • Systemet håller reda på alla villkor som är förenade med kundens ärende och stoppar ärenden där ångerfrist, garantitid eller annat har löpt ut eller där retur, reklamation eller byte inte är möjligt av andra orsaker.
  • Som handlare kan man i administrationsgränssnittet välja om kunden måste bifoga bilder i vissa fall, ge uppgifter om saknat eller skadat emballage osv.
  • När kunden har registrerat ärendet klart, kan systemet skapa en fraktsedel som kunden skriver ut och sätter på paketet.
  • Det finns möjlighet att skicka automatiska statusuppdateringar via sms eller e-post till kunden.
  • Mottagaren av godset (dvs lagret eller leverantören) kan se i systemet att en produkt är på väg in, godkänna eller avvisa ärendet direkt i systemet och kontakta kunden via systemet.

Anpassade lösningar

För mer komplexa retaillösningar där flera parter är inblandade, såsom butiker, leverantörer, e-handel, serviceverkstäder etc. kan vi bygga ihop en komplett systemlösning utifrån våra standardsystem. Detta ger en hög automatiseringsgrad och full spårbarhet för alla parter.

Hör av dig så berättar vi mer.
Telefon 0911-102 01 eller info@reclaimit.com

E-handel

Fler standardlösningar

Inte hittat det du söker? Se fler av våra standardlösningar nedan. Kom ihåg att vi även skräddarsyr lösningar efter dina behov!

Fysisk butik

Butikspersonalen får en enkel och tydlig process för att genomföra en kundretur eller reklamation, samtidigt som de får full kontroll på de reklamationsvillkor som den specifika kundreturen, reklamationen eller bytet omfattas av. Full kontroll innebär även minskade avskrivningar för dig som handlare, då reklamationer som inte ersatts av leverantören med enkelhet följs upp i systemet.

Läs mer!

E-handel
E-handel

B2B/Leverantör

Dina återförsäljare får en enklare och modernare process för att genomföra returer och reklamationer, samtidigt som du får full kontroll över de returer/reklamationer som anlänt eller är på väg till dig samt status på respektive ärende.

Läs mer!

Hur går det till?

E-handel

Vi bokar in ett möte där vi kartlägger era behov och den problematik ni upplever. Ni får förklara hur er process ser ut idag och vi visar några exempel på lösningar vi gjort.

E-handel

Utifrån detta tar vi fram ett lösningsförslag och sätter sedan samman olika moduler som är anpassade efter era behov.

E-handel

Därefter driftsätter vi er lösning. Ni har då ett effektivt och automatiserat retur/reklamationssystem och har mer tid att hjälpa era kunder med andra typer av frågor.
Nyfiken? Kontakta oss för mer info!