E-handel

När du som handlare automatiserar din hantering av returer och reklamationer kapar du hanteringskostnaderna med upp till 80%. Samtidigt far dina kunder en modern och enkel upplevelse genom att registrera ärendet via din hemsida och få all relevant information direkt i realtid. Slipp dyr kundtjänsthantering, slipp krångel med fraktsedlar och skapa större kundnytta, kundnöjdhet och lojalare kunder.

Så här fungerar Reclaimit vid en retur, reklamation eller byte

  • Reclaimit integreras enkelt via ett API med handlarens ERP-system eller E-handelsplattform.
  • Kunden registrerar och får realtidsinformation via handlarens hemsida, utan att behöva ringa kundtjänst eller fylla i en fysisk retursedel.
  • Via API hämtas kundens köpdata automatiskt och kunden väljer enkelt vilken eller vilka av sina köpta produkter som ska returneras, reklameras eller bytas.
  •  Kunden får vägledning genom den enkla registreringsprocessen och kan bl.a. få tips som avhjälper behovet av att reklamera produkten.
  • Systemet håller reda på alla villkor som är förenade med kundens specifika ärende och stoppar ärenden exempelvis ångerfristen eller garantitiden har löpt ut eller inte är möjligt av andra orsaker.
  • Som handlare kan man i administrationsgränssnittet sätta en mängd olika villkor själv.
  • När kunden har registrerat ärendet klart, kan systemet automatiskt skapa en fraktsedel enligt förvalt fraktavtal som kunden själv kan skriva ut. 
  • Systemet kan skicka automatiska statusuppdateringar via sms eller e-post till kunden om man väljer det.
  • Mottagaren av godset, dvs internt eller externt lager eller leverantör, kan se i systemet att en produkt är på väg in, godkänna eller avvisa ärendet direkt i systemet och kontakta kunden via systemet.

Anpassade lösningar

För mer komplexa retaillösningar där flera parter är inblandade, såsom butiker, leverantörer, e-handel, serviceverkstäder etc. kan vi bygga ihop en komplett systemlösning utifrån våra standardsystem. Detta ger en hög automatiseringsgrad och full spårbarhet för alla parter.