Vad vi erbjuder

Reclaimit är marknadsledande i Norden inom automatiserade retur- och reklamationssystem. 
Vi kan sänka dina kostnader med upp till 80 procent 
och även minska onödiga avskrivningar genom 
regelstyrda regresser mot dina leverantörer.

LÄS MER
 
Reclaimit Product

Returer

Oavsett om du säljer i Sverige, Norden eller över hela världen löser vi dina returer från kund, leverantör och återförsäljare. Och returer från olika länder kan t ex skickas till ett och samma returcenter där de konsolideras och skickas ut till dig. Vi ser alltid till att du får bra data på returorsaker och att du har full kontroll på var ditt lager befinner sig. Automatiserade processer och förenklad hantering ger i slutändan nöjdare kunder.

Via vår iframe-lösning kan dina kunder enkelt registrera sin retur eller reklamation och du får samtidigt all relevant information direkt i realtid. Du slipper dyr kundtjänsthantering och krångel med fraktsedlar samt skapar en bättre användarupplevelse och större möjligheter att få lojalare kunder. För mer komplexa retaillösningar där flera parter är inblandade, såsom butiker, leverantörer, e-handel, serviceverkstäder etc. kan vi bygga ihop en komplett systemlösning utifrån våra standardsystem. Detta ger en hög automatiseringsgrad och full spårbarhet för alla parter.

Vår returprocess

• Reclaimit integreras enkelt via ett API i ditt ERP-system eller din E-handelsplattform. Vi hämtar automatiskt kundens köpdata och hen ser enkelt vilken produkt som ska returneras, reklameras eller bytas.

• Systemet håller reda på alla villkor som är förenade med din kunds specifika ärende och stoppar processen om ångerfristen eller garantitiden har löpt ut. Du kan enkelt skapa egna villkor i vårt administrationsgränssnitt.

• När din kund har registrerat ärendet, skapas en fraktsedel enligt förvalt fraktavtal. Vi kan sedan skicka automatiska statusuppdateringar till kunden via sms eller e-post.

• Så fort din kund har lämnat in varan hos ett postombud ser du i systemet att den är på väg in och kan godkänna eller avvisa ärendet alternativt kontakta kunden om du behöver.

Reklamationer

Dina kunder registrerar sina reklamationer och får realtidsinformation via din webbplats, utan att behöva ringa kundtjänst eller fylla i en fysisk blankett. Vi vägleder dina kunder genom en enkel registreringsprocess och kan även ge dem tips som avhjälper behovet av att reklamera varan.

Oavsett om du endast säljer online eller har flera butiker kan din butikspersonal genomföra reklamationer på samma smidiga sätt. Butiken får automatiskt full kontroll på kundens reklamationsvillkor.

Vår reklamationsprocess

• Reclaimit integreras via ett API i ditt ERP-system, din E-handelsplattform eller ditt lagersystem. Vi hämtar automatiskt dina kunders köpdata och de ser enkelt vilken produkt som ska returneras eller bytas.

• Systemet håller reda på alla villkor som är förenade med kundens ärende och stoppar ärenden där ångerfrist, garantitid eller annat har löpt ut eller där reklamation inte är möjligt av andra orsaker.

• När ärendet är färdigregistrerat skrivs en följesedel ut och kassasystemet uppdateras om det ska ske en återbetalning.

• Butikens lagerpersonal kan sedan hantera alla registrerade ärenden, skicka dem vidare, skriva ut fraktsedlar, kommunicera med tredje part m.m.

• Det finns möjlighet att skicka automatiska statusuppdateringar via sms eller e-post till kunden.

• Mottagaren av godset kan därefter se i systemet att en produkt är på väg in, godkänna eller avvisa ärendet direkt i systemet och kontakta butiken via systemet.

Reclaimit Product
Reclaimit Product

Regresser

Reclaimit hjälper dig att få full kontroll på dina regresser 
och minska onödiga avskrivningar. Vår systemmatris håller automatiskt reda på alla villkor, frakter, servicepartners etc för samtliga dina leverantörer. När rätt villkor är uppfyllt skickas regressen automatiskt iväg och du kan följa processen via ditt konto hos oss.

Precis som de flesta handlare har du troligtvis ett antal regressmallar att hålla reda på. I värsta fall kanske flera hundra. Du vet att den manuella hanteringen med olika villkor, frakter, rutiner etc är tidskrävande och att regresser ofta blir nedprioriterat bland alla andra arbetsuppgifter. Troligtvis skickar du ärendena stötvis när de har bunkrats upp, men eftersom korrespondensen mellan dig och dina leverantörer ofta drar ofta ut på tiden blir hanteringen tyvärr väldigt ineffektiv.

När du låter Reclaimit automatisera din regresshantering kommer du att frigöra tid, få ett jämnare kassaflöde och minska onödiga avskrivningar.

Service

Reclaimit har drygt tjugo års erfarenhet av service inom retail och eftersträvar en bra upplevelse, så att dina kunder vill komma tillbaka. Vi är idag integrerade mot 170 verkstäder i Norden, som kan hantera allt från mobiltelefoner med dammiga bottenkontakter, rengöring av klockor, kläder som ska noppas till dragkedjor som behöver bytas. Vi skickar serviceärenden till verkstäderna med full spårbarhet för alla parter.

Har du en komplex retail-lösning med butiker, leverantörer, e-handel och serviceverkstäder, kan vi bygga ihop en komplett systemlösning med hög automatiseringsgrad.

Reclaimit Product