AUTOMATISERAT RETURHANTERINGSSYSTEM FÖR BUTIK - EHANDEL - OMNICHANNEL
  • MINSKAD RETURADMINISTRATION
  • FÄRRE RETURER
  • MINSKA KOSTNADERNA MED 70%
  • NÖJDARE KUNDER
  • ÖKAD LÖNSAMHET
MINSKAD RETURADMINISTRATION

Kunden hämtar sina köpuppgifter och registrerar sitt returärende helt själv. Kunden får information om sina returvillkor, skriver själv ut sin fraktsedel och ärendet kommer in till handlaren - komplett ifyllt och validerat. Ingen manuell hantering behövs hos handlaren.
FÄRRE RETURER

Kunden får information och tips om sin produkt vilket gör att en retur ibland inte blir nödvändig. I vissa fall nekar systemet kunden att göra en retur på grund av att ångerrättsfristen har löpt ut eller att returen inte är giltig av andra skäl.
MINSKA KOSTNADERNA MED 70%

Du som handlare slipper all manuell hantering för såväl registrering av ett returärende som att svara på kundens frågor i telefon eller e-post. All data är korrekt och validerad när den kommer in i ditt affärssystem, ekonomisystem eller lagersystem. Du minskar dina hanteringskostnader med upp till 70 % jämfört med idag.
NÖJDARE KUNDER

Kunden kan göra sin retur när som helst och var som helst utan att behöva kontakta handlaren eller någon kundtjänst. Returhanteringssystemet ger kunden all information som behövs, vägleder kunden genom hela returprocessen och ger kunden en känsla av trygghet och tillgänglighet. Kundens förtroende för dig som handlare ökar.
ÖKAD LÖNSAMHET

Med vårt automatiserade returhanteringssystem slipper man manuell hantering, kostnaderna minskar för felaktiga returer samt att fakturor och påminnelser regleras snabbare. Dessutom upplever kunden en större trygghet av dig som handlare vilket tillsammans resulterar i en ökad lönsamhet för dig som handlare.

Tel: 0911-102 01
sales@reclaimit.com

Ett urval av våra kunder i olika storlek och bransch!